Bergen – inngangsporten til de norske fjordene

Bergen – inngangsporten til de norske fjordene Vi har vel lov til å være stolte av våre norske fjorder? De er selve symbolet på vakker, norske natur, og vi skal her vie litt ekstra oppmerksomhet til disse. Norge kan skryte av over 1000 fjorder rundt vår langstrakte kystlinje. Disse finner du helt fra grensen i … Mer Bergen – inngangsporten til de norske fjordene